تیم کوه نوردی هم‌وطن، متشکل از محمد ولی زاده، شیر محمد خلیلی و محمد ابراهیمی، سه تن از قهرمانان سبک‌های آزاد کاراته مهاجرین کل ایران روز جمعه(۱۸ سرطان/ تیر) توانستند به قله دماوند، بلندترین قله ایران با ۵۶۱۰ متر ارتفاع صعود کنند. این کوه‌نوردان مهاجر صعود به بلندترین قله ایران را به نیروهای امنیتی و […]

تیم کوه نوردی هم‌وطن، متشکل از محمد ولی زاده، شیر محمد خلیلی و محمد ابراهیمی، سه تن از قهرمانان سبک‌های آزاد کاراته مهاجرین کل ایران روز جمعه(۱۸ سرطان/ تیر) توانستند به قله دماوند، بلندترین قله ایران با ۵۶۱۰ متر ارتفاع صعود کنند. این کوه‌نوردان مهاجر صعود به بلندترین قله ایران را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تقدیم کردند.