🔷 سرکنسولی افغانستان در شهر مشهد اعلام کرد: “ما با وزارت خارجه افغانستان در تماسیم تا پاسپورت الکترونیک برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران تهیه شود. سفارت افغانستان در تهران و سرکنسولگری های افغانستان در زاهدان و مشهد همواره در تلاش هستند تا مسائل کنسولی را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی پیش ببرند.” 🔷 سرکنسول […]

🔷 سرکنسولی افغانستان در شهر مشهد اعلام کرد: “ما با وزارت خارجه افغانستان در تماسیم تا پاسپورت الکترونیک برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران تهیه شود. سفارت افغانستان در تهران و سرکنسولگری های افغانستان در زاهدان و مشهد همواره در تلاش هستند تا مسائل کنسولی را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی پیش ببرند.”

🔷 سرکنسول افغانستان در مشهد نسبت به شایعات اخیر مبنی بر اقدامات غیر قانونی و اختلاس در رابطه با تمدید پاسپورت های مهاجرین و اتباع افغانستانی مقیم ایران واکنش نشان داد و گفت: ” مردم نگران نباشند و شایعات را باور نکنند. به محض رسیدن پاسپورت های الکترونیکی، با قیمتی مشخص آن را رد اختیار متقاضیان قرار می دهیم. این کارها به صورت شفاف و قانونی انجام می شود.”