در این شماره با مرور فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره شخصیت فردوسی، گفتگویی اختصاصی با رئیس اکادمی علوم افغانستان تقدیم مخاطبان نشریه شده است. سپس به تبیین ابعاد مختلف شاهنامه فردوسی از زبان اساتید و پژوهشگران آکادمی علوم افغانستان پرداخته شده است و در ادامه نیز مقالاتی چون “اصول تعلیم و تربیت از […]

در این شماره با مرور فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره شخصیت فردوسی، گفتگویی اختصاصی با رئیس اکادمی علوم افغانستان تقدیم مخاطبان نشریه شده است.

سپس به تبیین ابعاد مختلف شاهنامه فردوسی از زبان اساتید و پژوهشگران آکادمی علوم افغانستان پرداخته شده است و در ادامه نیز مقالاتی چون “اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مولانا” و “بررسی عناصر طنز آمیز در کلام سعدی تقدیم علاقمندان شده است. در پایان این شماره از نشریه نسیم بخارا گزارشاتی می خوانیم پیرامون سفر هیات رسانه ای افغانستان به تهران و نیز برگزاری دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی ویژه مهاجرین افغانستان مقیم ایران.