علیرضا قزوه، شاعر با انتشار شعری که  در پی این حمله «تروریستی» سروده نوشته است: «صبح امروز پیامکی دیدم که شعر بود و فی‌البداهه این غزلک را نوشتم برای دختری به نام کابل جان! جان پدر کجاستی؟ جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی/ ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی ای […]

علیرضا قزوه، شاعر با انتشار شعری که  در پی این حمله «تروریستی» سروده نوشته است: «صبح امروز پیامکی دیدم که شعر بود و فی‌البداهه این غزلک را نوشتم برای دختری به نام کابل جان!
جان پدر کجاستی؟
جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی/ ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی
ای به فدای خنده‌ی زخمی و دلشکسته‌ات/ شکر خدا که همچنان سرخوشی و به پاستی
کابل زخم‌خورده‌ام! وقت برای گریه نیست/ گریه‌ی با تبسمی، گم‌شده در خداستی
کابل جان‌خسته‌ام! شانه‌ی ما پناه تو/ چشم و زبان پارسی! نور دو چشم ماستی
کابل جان چه می‌کشی؟ از دست حرامیان/ کابل بی‌پناه من! قبله‌ی عشق و راستی!
دختر شعر فارسی! کابل من! چه می‌کنی؟/ حرف بزن! عزیز من! «جان پدر! کجاستی؟!»
پدر دختر دانشجویی از مجروحان حمله تروریستی دانشگاه کابل پس از ۱۴۲ تماس تلفنی با گوشی دخترکش، چون پاسخی نگرفت پیام داد «جان پدر کجاستی؟»»