خانه ادبیات افغانستان، شب دهم از «شبهای کابل» را به بررسی انتقادی کارنامه شاعران جوان کابل اختصاص داده است. قرار است در این شب، آقایان افسر رهبین؛ شاعر و منتقد ادبی؛ سید محمدضیا قاسمی، شاعر و نخستین مدیر خانه ادبیات افغانستان و عبدالشکور نظری، شاعر و مدیر اجرایی دفتر خانه ادبیات افغانستان در کابل درباره […]

خانه ادبیات افغانستان، شب دهم از «شبهای کابل» را به بررسی انتقادی کارنامه شاعران جوان کابل اختصاص داده است. قرار است در این شب، آقایان افسر رهبین؛ شاعر و منتقد ادبی؛ سید محمدضیا قاسمی، شاعر و نخستین مدیر خانه ادبیات افغانستان و عبدالشکور نظری، شاعر و مدیر اجرایی دفتر خانه ادبیات افغانستان در کابل درباره وضعیت و چشم‌انداز شعر جوانان کابل سخنرانی کنند. به جز آن، شاعران جوان پایتخت در این محفل ادبی و فرهنگی شعرخوانی خواهند کرد و تکنوازی گیتار نیز با هنرمندی آقای علی رحیمی برگزار می‌شود. همچنین در این مراسم، گزیدهای از آثار شاعران جوان کابل که در پاسخ به فراخوان خانه ادبیات افغانستان در شب نهم به دفتر خانه ادبیات فرستاده‌اند و در قالب یک کتاب چاپ شده است، رونمایی خواهد شد.

شب دهم «شب‌های کابل» در ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز پنج‌شنبه ۱۹ حوت ۱۳۸۹، در محل همایشهای مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا واقع در کارته چهار، روبه‌روی مسجد عمرجان قندهاری برگزار میشود.گفتنی است خانه ادبیات افغانستان، شب دهم از «شب‌های کابل» را با همکاری مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، عمران هلدینگ گروپ، روزنامه افغانستان، مرکز تعاون افغانستان، خانه فرهنگ افغانستان، سازمان فرهنگی راه نو، فدراسیون نیو فول کانتاکت (شین گیتای) افغانستان و مؤسسه فرهنگی دردری برگزار می‌کند.