🔹طالبان اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف این کشور ۱۸ نفر جان باخته و صدها منزل مسکونی ویران شده است.

🔹طالبان اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف این کشور ۱۸ نفر جان باخته و صدها منزل مسکونی ویران شده است.