مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت گفت که سیستم مراقبت های صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است. به گزارش اسپوتنیک، آنتونیو ویتورینو مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، در در کنفرانس بین‌المللی کمک مالی به افغانستان که روز دوشنبه ۱۳ سپتمبر در ژنو […]

مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت گفت که سیستم مراقبت های صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است.

به گزارش اسپوتنیک، آنتونیو ویتورینو مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، در در کنفرانس بین‌المللی کمک مالی به افغانستان که روز دوشنبه ۱۳ سپتمبر در ژنو آغاز شد، اظهار داشته است: سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و ارائه خدمات پزشکی اساسی است زیرا تعداد افرادی که در حال حاضر بسیار متحرک هستند (مبتلا به کرونا) در حال افزایش است.

این درحالیست که دبیرکل سازمان ملل نیز، درمورد احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار داد.

آقای پوترش افزود: “این تهدید بسیار جدی است، فرصت‌های پول نقد بسیار کم است، درحالیکه پول نقد منبع حیات اقتصاد است.”

دبیر کل سازمان ملل متحد در عین حال افزود که در زمینه محدودیت های اعمال شده بر افغانستان ، لازم است از فروپاشی سیستم اقتصادی این کشور جلوگیری شود.