موسسه مطالعات اقتصاد آلمان در کلن در گزارشی که سال پیش منتشر کرد، نشان می دهد، میزان نوآوری و اختراعات در بین مهاجران آلمانی یا کسانی که پیشینه مهاجرتی دارند، افزایش یافته است. حدود ۱۰ % از اختراعات ثبت شده در آلمان مربوط به این افراد است. سهم مهاجران در نوآوری که در سال ۲۰۰۵ […]

موسسه مطالعات اقتصاد آلمان در کلن در گزارشی که سال پیش منتشر کرد، نشان می دهد، میزان نوآوری و اختراعات در بین مهاجران آلمانی یا کسانی که پیشینه مهاجرتی دارند، افزایش یافته است.

حدود ۱۰ % از اختراعات ثبت شده در آلمان مربوط به این افراد است. سهم مهاجران در نوآوری که در سال ۲۰۰۵ حدود ۶% بود، در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۰% رسیده است. مهاجران مخترع اغلب دارای پیشینه عربی، ترکی، هندی و چینی هستند.