سفیر ایالات متحده امریکا، افغانستان را مبدأ و راه ترانزیت قاچاق انسان می‌خواند و این پدیده را چالش بزرگ برای این کشور می‌گوید. نا امنی، فقر و بی‌کاری عواملی که شماری از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان کرده‌است. نشستِ که روز چهارشنبه «۰۹ جوزای ۱۳۹۷» از بهر معرفی “شبکه مبارزه با قاچاق انسان […]

سفیر ایالات متحده امریکا، افغانستان را مبدأ و راه ترانزیت قاچاق انسان می‌خواند و این پدیده را چالش بزرگ برای این کشور می‌گوید.

نا امنی، فقر و بی‌کاری عواملی که شماری از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان کرده‌است.

نشستِ که روز چهارشنبه «۰۹ جوزای ۱۳۹۷» از بهر معرفی “شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان” برگزار شده بود، سفیر ایالات متحده امریکا افغانستان را مرکز ترانزیت و مبدأ قاچاق انسان خواند و می‌گوید در کشوری که قانون تطبیق نمی‌گردد، مردمانش قربانی این پدیده هستند.

جان بس تأکید می‌ورزد که پناجویان افغان و بی‌جا شده‌گان داخلی در این کشور بیشتر از این رهگذر متضرر استند و باید برای محافظت جان آنان دست به کار شد.

سفیر ایالات متحده امریکا، افغانستان را مبدأ و راه ترانزیت قاچاق انسان می‌خواند و این پدیده را چالش بزرگ برای این کشور می‌گوید.

نا امنی، فقر و بی‌کاری عواملی که شماری از شهروندان کشور را دستخوش فریب قاچاقبران انسان کرده‌است.

نشستِ که روز چهارشنبه «۰۹ جوزای ۱۳۹۷» از بهر معرفی “شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان” برگزار شده بود، سفیر ایالات متحده امریکا افغانستان را مرکز ترانزیت و مبدأ قاچاق انسان خواند و می‌گوید در کشوری که قانون تطبیق نمی‌گردد، مردمانش قربانی این پدیده هستند.

جان بس تأکید می‌ورزد که پناجویان افغان و بی‌جا شده‌گان داخلی در این کشور بیشتر از این رهگذر متضرر استند و باید برای محافظت جان آنان دست به کار شد.

​او افزود:

“افغانستان مبدأ و مرکز ترانزیت قاچاق انسان شده‌است، از کشورهای دیگر انسان‌ها را این‌جا می‌آورند و نگهداری می‌شوند. ما می‌دانیم که بی‌جا شده‌گان داخلی بیشتر از این رهگذر متضرر استند، از این رو اقدام باید شود و این شبکه باید راه حل را دریابد، عمق چالش را باید و ما در این زمینه آماده همکاری هستیم.”

“شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان” که اعضای آن متشکل از سازمان‌‌های جهانی، فعالان مدنی، عالمان دین و رسانه‌ها استند در سال ۲۰۱۷ در این کشور آغاز به فعالیت کرده‌است.

هدف این شبکه جلوگیری از قاچاق انسان، محاکمه قاچاقبران انسان، نگهداری و مصونیت قربانیان و آگاهی دهی برای شهروندان از پیامد‌های قاچاق انسان کشور است.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید، در حال حاضر ۵۰۰ هزار افغان در کشورهای اروپایی و ۱۴۵ هزار افغان در ترکیه پناهجو استند.

بیشتر از ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ تن دیگر تنها در سال ۲۰۱۸ در داخل این کشور در نتیجه جنگ‌های داخلی بی‌جا شده‌اند که به‌گفته این وزارت بیشتر افغان‌های بدون مدرک و بی‌جا شده‌گان داخلی قربانی شبکه‌های قاچاق انسان می‌شوند.

با این حال، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه که در این نشست حضور داشت ضعف اقتصادی و جنگ را در افغانستان یکی از عواملی می‌خواند که برای قاچاقبران بیشتر زمینه استفاده از شهروندان کشور را فراهم ساخته است.

آقای عبدالله می‌گوید که غفلت در این زمینه بازی با سرنوشت انسان‌ها است و برای جلوگیری از این پدیده خطر آفرین باید قانون تطبیق گردد.

او افزود:

“کشورها امروز با مشکلات و چالش‌های روبه‌رو است، از جمله چالش‌های امنیتي، اما راه حل ترک خانه و کاشانه از سوی شهروندان ما نیست، این مسئولیت ما است که زمینه بهتر زنده‌گی را برای مردم فراهم سازیم و باید در این زمینه کار صورت گیرد و تطبیق قانون مبارزه با قاچاق انسان مسئولیت ما است.”

آقای عبدالله همکاری مردم را در آگاهی دهی از پیامد‌های قاچاق انسان مهم می‌خواند.

از سوی دیگر، سارا کرگس نماینده مؤسسه بین‌المللی مهاجرت که عضویت شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان را نیز دارد می‌گوید تا کنون برای ۵ میلیون شهروند در افغانستان از پیامدهای بد قاچاق انسان آگاهی دهی کرده‌اند.

وی به همکاری جامعه جهانی و حکومت افغانستان در این زمینه تأکید می‌ورزد.