با پیشنهاد و برنامه ریزی صورت گرفته از سوی انجمن دوستی ایران و افغانستان و با مساعدت و همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل تعدادی از مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی و مدیران مسئول روزنامه های افغانستان در هفته اول آبان ماه میهمان جمهوری […]

با پیشنهاد و برنامه ریزی صورت گرفته از سوی انجمن دوستی ایران و افغانستان و با مساعدت و همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل تعدادی از مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی و مدیران مسئول روزنامه های افغانستان در هفته اول آبان ماه میهمان جمهوری اسلامی ایران بودند. اعضای هیات در این سفر ضمن بازدید از مراکز فرهنگی و رسانه ای مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی، شبکه پرس تی وی، شبکه جام جم، دانشکده صدا و سیما، کتابخانه ملی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نمایشگاه بین المللی مطبوعات نیز حضور یافته و از نزدیک با فضای رسانه ای ایران آشنا شدند. مدیران رسانه های افغانستان همچنین در سفری یک روزه به شهر قم، از مرکز آموزشی جامعه المصطفی و کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی بازدید به عمل آوردند.