🔸 سعید خطیب‌ زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران: 🔹️ فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران مانند دیگر نمایندگی‌های خارجی در چارچوب قواعد تعریف‌شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است و هیچ‌گونه تغییری خلاف کنوانسیون ممکن نیست.

🔸 سعید خطیب‌ زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران:

🔹️ فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران مانند دیگر نمایندگی‌های خارجی در چارچوب قواعد تعریف‌شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است و هیچ‌گونه تغییری خلاف کنوانسیون ممکن نیست.