🔸 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: سرانه فضای آموزشی در استان کرمان پایین تر از کشور و در شهر کرمان پائین تر از استان است و باید اولویت نخست آموزش و پرورش استان کرمان، ساخت مدرسه باشد و این امر از ضروریات است. 🔸دکترمحمدرضا پوراراهیمی امروز ۱۳ شهریورماه در جلسه شورای آموزش و […]

🔸 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: سرانه فضای آموزشی در استان کرمان پایین تر از کشور و در شهر کرمان پائین تر از استان است و باید اولویت نخست آموزش و پرورش استان کرمان، ساخت مدرسه باشد و این امر از ضروریات است.

🔸دکترمحمدرضا پوراراهیمی امروز ۱۳ شهریورماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: مدارس غیردولتی در کشور اشتغال ایجاد می کنند و ۲۶ هزار ۸۶۰ نفر در استان کرمان در این بخش فعال هستند لذا باید به مدارس غیردولتی کمک کنیم