بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، کابل و کندهار بلند ترین آمارهای ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند، اما نورستان و میدان وردک، ولایت‌هایی هستند که کم ترین آمار‌های ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند. کمیسیون مستقل انتخابات، می‎گوید که تا کنون بیش از یک میلیون و یک صدو پنجاه و پنج هزار […]

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، کابل و کندهار بلند ترین آمارهای ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند، اما نورستان و میدان وردک، ولایت‌هایی هستند که کم ترین آمار‌های ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‎گوید که تا کنون بیش از یک میلیون و یک صدو پنجاه و پنج هزار و شش صد تن در سراسر کشور، برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

این کمیسیون می‌افزاید که روزانه به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن در کشور، ثبت نام می‌کنند.

بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، کابل و کندهار بلند ترین آمارهای ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند، اما نورستان و میدان وردک، ولایت‌هایی هستند که کم ترین آمار‌های ثبت نام‌های رأی دهنده گان را دارند.

در همین حال، سفیر کانادا در کابل، حضور کم رنگ مردم را در روند ثبت نام ها یک چالش بزرگ در برابر انتخابات می داند.

فرانسوا ریوی، در گفت و گو باطلوع نیوز می افزاید: «این یک چالش است و ما می‌دانیم که حکومت در این بخش بسیار توجه می کند. جامعۀ جهانی حکومت را با مشوره در بخش های انتخابات پشتیبانی می نماید.»

در حالی که نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریت انتخابات متهم می سازند و بر شفافیت این انتخابات بی باور اند، سفیر کانادا در کابل بر برگزاری انتخابات شفاف تأکید می ورزد: «امید ما همین است … حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات در  تلاش استند که با پشتیبانی جامعه جهانی انتخابات در سال روان برگزار گردد.»

با این همه، شماری از اعضای مجلس سنا، می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت، باید سهولت های بیشتری را برای ثبت نام کننده گان فراهم سازند.

عبدالله قرلق افزود: «هم مردم و هم حکومت تشویش دارند که علاقمندی مردم به ثبت نام کم است و از طرف دیگر هم کمیسیون انتخابات شرایط را برای ثبت نام سخت ساخته.»

روند ثبت نام های رأی دهنده گان به روز بیست و پنجم ماه حمل در شهرها آغاز شد و تا یک هفتۀ دیگر ادامه خواهد داشت. انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها به روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار خواهند شد.