به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرنامه، مقام های محلی هرات گفته اند، که بزرگترین یتیم خانهافغانستان با هزینه بیش از پنج میلیون دالر از سوی یک بازرگان ملی در این ولایت راه اندازی شده است. دفترمطبوعاتی ولایت هرات با نشر خبرنامه ای نوشته است، که مجموعه «دارالایتام انصار» که از سوی بشیری یک تن از […]

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرنامه، مقام های محلی هرات گفته اند، که بزرگترین یتیم خانهافغانستان با هزینه بیش از پنج میلیون دالر از سوی یک بازرگان ملی در این ولایت راه اندازی شده است.

دفترمطبوعاتی ولایت هرات با نشر خبرنامه ای نوشته است، که مجموعه «دارالایتام انصار» که از سوی بشیری یک تن از بازرگانان ملی در ساحه بیست جریب زمین در جوار آرامگاه پیر هرات ساخته شده، زمینه آموزش و پرورش صد ها تن از کودکان و یتیم ها را فراهم ساخته است.

والی هرات در جریان بازدید از این یتیم خانه ضمن قدردانی از این بازرگان ملی از دیگر بازرگانان و شخصیت های خیر خواسته تا در چنین ابتکاراتی سرمایه گزاری نمایند.