محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با محمدرضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ملاقات تودیعی نمود. در این ملاقات‌ که در ارگ ریاست‌جمهوری انجام شد، رئیس جمهور غنی از تلاش‌های آقای محمدرضا بهرامی در دورۀ ماموریت‌اش برای تحکیم و توسعۀ روابط همه جانبه، افزایش هرچه بیشتر اعتماد میان دو کشور، همچنان گسترش […]

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با محمدرضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ملاقات تودیعی نمود.

در این ملاقات‌ که در ارگ ریاست‌جمهوری انجام شد، رئیس جمهور غنی از تلاش‌های آقای محمدرضا بهرامی در دورۀ ماموریت‌اش برای تحکیم و توسعۀ روابط همه جانبه، افزایش هرچه بیشتر اعتماد میان دو کشور، همچنان گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و ایران، قدردانی به عمل آورد.

همچنان رئیس‌جمهور کشور برای محمدرضا بهرامی در ماموریت‌های بعدی آرزوی موفقیت کرد.

در مقابل، سفیر جمهوری اسلامی ایران، ضمن سپاسگذاری از رئیس‌جمهور غنی، از جریان ماموریت‌اش در افغانستان ابراز خرسندی نمود و از تلاش‌های رئیس‌جمهور به‌خاطر انکشاف اقتصادی افغانستان، ستایش کرد.