آقای اسماعیلی رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان روز شنبه چهاردهم اسفندماه با آقای دکتر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای اسماعیلی با اشاره به اهداف، برنامه ها و اقدامات انجمن، بر ضرورت تعامل و همکاری گسترده نهادهای علمی و فرهنگی دو کشور به منظور […]

آقای اسماعیلی رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان روز شنبه چهاردهم اسفندماه با آقای دکتر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای اسماعیلی با اشاره به اهداف، برنامه ها و اقدامات انجمن، بر ضرورت تعامل و همکاری گسترده نهادهای علمی و فرهنگی دو کشور به منظور تقویت پیوندهای فرهنگی تأکید کرد. وی همچنین دانشگاه فردوسی مشهد را دارای ظرفیت بالقوه ای در این زمینه دانست و پیشنهاد کرد دوره های افغانستان شناسی و نیز آموزش زبان و ادبیات پشتو در این دانشگاه راه اندازی شود. رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان در پایان سخنان خود آمادگی انجمن را برای مشارکت در برگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط با مسائل افغانستان و نیز تأسیس دفتر فرهنگی انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود.
در ادامه این دیدار آقای دکتر یاحقی با اشاره به ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، از پیشنهادات رئیس انجمن استقبال نموده و برای برگزاری دوره افغانستان شناسی در این دانشگاه اعلام آمادگی نمود.
لازم به ذکر است که مركز مطالعات آسياي ميانه وافغانستان در دانشگاه فردوسي مشهد تاسیس شده و برنامه های علمی، آموزشی و پژوهشی را در این عرصه مورد توجه قرار داده است.