نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ايران با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، سفیر کشور افغانستان و هیات همراه، به منظور بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تيران برگزار شد. به گزارش رنا از […]

نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ايران با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، سفیر کشور افغانستان و هیات همراه، به منظور بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تيران برگزار شد.
به گزارش رنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ايران، نشست مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ايران با رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، سفیر کشور افغانستان و هیات همراه، روز چهارشنبه به منظور بررسی عملکرد گروه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ايران برگزار شد.

احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان  از تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ به منظور نظارت و ارزیابی پروژه تثبیت هویت وارد ایران شده است.

در این نشست  که به منظور بررسی عملکرد هیئت افغانستانی در نحوه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک افغان های ساکن ايران و ارزیابی فرآیند انجام این پروژه در ایران برگزارشده، به مسایل و مشکلات اجرای پروژه مذکور و راهکارهای رفع آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این دیدار دو طرف بر ضرورت تسریع در انجام پروژه تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک و لزوم رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران و ملاحظات پروتکل های بهداشتی  در اجرای این پروژه تاکید نمود.