سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، دیدار نمود . به گزارش رنا دوشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۹ مطابق با ۱۸ می ۲۰۲۰ عبدالغفور لیوال سفیر ج.ا.افغانستان مقیم تهران با بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه […]

سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، دیدار نمود .

به گزارش رنا دوشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۹ مطابق با ۱۸ می ۲۰۲۰ عبدالغفور لیوال سفیر ج.ا.افغانستان مقیم تهران با بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در مقر آن وزارت، ملاقات نمود

در این دیدار بر روی آخرین پیشرفت ها و انکشافات هیات دو کشور بر پرونده حادثه اخیر در نوار مرزی بین دوکشور که منجر به جان باختن تعدادی از مهاجرین افغان شد، بحث صورت گرفت و قرار است هیئت عالیرتبه وزارت امور خارجه ایران در این رابطه، سفری به کابل داشته باشند و در آنجا با مقامات افغان روی این مسئله، صحبت نمایند.

 بهاروند ضمن ابراز تأسف و همدردی به خانواده های رویداد اخیر، اظهار داشتند که هیأت این کشور بنابر درخواست مقامات ج.ا.افغانستان و برطبق رویه قراراداد کمیساران سرحدی سال ۱۳۳۵ تعیین و به محل اعزام گردیده تا یافته هایشان را با هیأت جانب افغانستان شریک سازند.

 لیوال اظهار داشتند که واقعه اخیر در نزدیکی مرز دوکشور باعث نگرانی شدید دولت و مردم افغانستان گردیده و منتظر نتیجه بررسی هیأت میباشند تا بعد از یافته های هیأت دوکشور، تصمیم های لازم اتخاذ گردد.