سرپرست وزارت معارف کشور می گوید که حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسری کشور از بی سواد رنج می برند و برای نابودی این پدیده یک اقدام عمومی نیاز است. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از هشت صبح، محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی سواد در کابل […]

سرپرست وزارت معارف کشور می گوید که حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسری کشور از بی سواد رنج می برند و برای نابودی این پدیده یک اقدام عمومی نیاز است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از هشت صبح، محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی سواد در کابل گفت، که جامعه مدنی و فعالان رضاکار، نهادها، موسسات همکار و مردم باید در ریشه کردن بی‌سوادی وزارت معارف را همکاری کنند.

سرپرست معارف یکی از برنامه های محور این وزارت را در دهه معارف از بین بردن راه بازگشت به بی سوادی تعریف کرده است. مسئولان وزارت معارف می گویند در تلاش هستند در ده سال پیش رو معارف و نهادهای آموزش و پروش را گسترش دهند.

عوامل اصلی بی سواد در افغانستان، تدام جنگ‌های چهل ساله وکمبود ارایه خدمات آموزش و پروش خوانده می شود.