«ریچارد بنت» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر این سازمان، خواستار گفتگوی معنادار طالبان با زنان افغانستان شد. وی با تشریح وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت: طالبان عمداً به استقلال، آزادی و کرامت زنان و دختران حمله کرده و فرهنگ معافیت از مجازات خشونت […]

«ریچارد بنت» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر این سازمان، خواستار گفتگوی معنادار طالبان با زنان افغانستان شد.

وی با تشریح وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت: طالبان عمداً به استقلال، آزادی و کرامت زنان و دختران حمله کرده و فرهنگ معافیت از مجازات خشونت خانگی، ازدواج کودکان و فروش و قاچاق دختران را ایجاد کرده است.

بنت در ادامه از طالبان خواست تا ضمن ایجاد فضای گفتگوی معنادار با زنان افغان، به خواسته‌های آن‌ها گوش داده، در این باره پاسخگو باشد و زمینه  مشارکت آزادانه و کامل زنان در زندگی مدنی، سیاسی، اقتصادی از جمله حضور در مناصب قدرت را فراهم کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران در سطوح متوسطه افزود: از طالبان می‌خواهیم به حق همه زنان و دختران برای تحصیل در همه سطوح احترام بگذارند، مدارس متوسطه را برای همه کودکان باز کنند و آموزش با کیفیت بدون اختلال را با منابع کافی برای معلمان فراهم کنند.

بنت همچنین از حکومت طالبان خواست تا زمینه نقش فعال زنان در نیروی کار را ایفا کرده و نسبت به تمام تعهدات حقوق بشری بین‌المللی که بر عهده افغانستان است، پایبند باشد.