چهارمین جشنواره انگوار و عسل امروز با حضور مقام‌های حکومتی در ریاست زراعت هرات برگزار شد، در این جشنواره از انواع انگور، عسل، زعفران و برخی دیگر از محصولات کشاورزی هرات به نمایش گذاشته شد. رئیس زارعت ولایت هرات، عبدالصبور رحمانی، می گویند که حاصلات انگور هرات امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است. از تاکستان […]

چهارمین جشنواره انگوار و عسل امروز با حضور مقام‌های حکومتی در ریاست زراعت هرات برگزار شد، در این جشنواره از انواع انگور، عسل، زعفران و برخی دیگر از محصولات کشاورزی هرات به نمایش گذاشته شد.

رئیس زارعت ولایت هرات، عبدالصبور رحمانی، می گویند که حاصلات انگور هرات امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است. از تاکستان های هرات امسال ۱۳۵ هزار تن انگوار برداشت خواهد شد، ای در حالی است که سال گذشته ۱۲۰ تن برداشت شده بود.

هر چند که دهقانان از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات شان سخت شکایت دارند، اما وزارت زراعت می گوید که برای بازاریابی محصولات باغداران کارهای زیادی انجام شده است.

نصیراحمد درانی وزیر زراعت می گوید که این وزارت تا یک ماه آینده برنامه های گسترده یی را به منظور بهبود بخش کشاورزی روی دست خواهد گرفت. ۵ گشتارگاه معیاری در هرات، کابل، بلخ، کندز به ارزش حدود ۴۰ میلیون دالر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می گوید که در آینده نزدیک انگور هرات به کشورهای پاکستان، هند، ایران، امارات متحده عربی و ترکمنستان صادر خواهد شد.