پولیس مهاجرت و گذرنامه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از سرگردانی شهروندان افغانستان و مراجعه حضوری به این اداره، اقامت و ویزای این شهروندان را که تا تاریخ ۶ و اول حوت اعتبار داشته، و پس از آن را به مدت سه ماه تمدید کرده است. خبرگزاری […]

پولیس مهاجرت و گذرنامه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از سرگردانی شهروندان افغانستان و مراجعه حضوری به این اداره، اقامت و ویزای این شهروندان را که تا تاریخ ۶ و اول حوت اعتبار داشته، و پس از آن را به مدت سه ماه تمدید کرده است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: در یک اطلاعیه سفارت افغانستان در تهران در مورد این تصمیم پولیس مهاجرت و گذرنامه ایران آمده است: بنابر اطلاع اداره مهاجرت و گذرنامه/ پاسپورت جمهوری اسلامی ایران، متقاضیان تمدید اقامت که پروانه اقامت آن‌ها تا تاریخ  6 حوت معتبر بوده، تا ۳ ماه برای تمدید اقامت، نیازی به مراجعه حضوری به این اداره نداشته و پس از عادی شدن شرایط نسبت به تمدید پروانه اقامت شان اقدام خواهد شد.

از سوی دیگر، بر اساس این اطلاعیه، آن عده از اتباع خارجی دارای ویزای معتبر جمهوری اسلامی ایران كه اعتبار ويزای‌شان تا تاریخ ۱ حوت بوده، به مدت ۳ ماه جهت تمدید ویزا، نیازی به حضور در اداره مهاجرت و گذرنامه نداشته و جهت خروج از ایران با مراجعه به مرزهای رسمی، پس از پرداخت فیس‌های مصوب، ویزای خروج برای‌شان صادر شده و می توانند از ایران خارج شوند.

این در حالی است که به گفته سید ابراهیم حجازی، نماینده وزارت امورمهاجرین در سفارت افغانستان در تهران به خبرنگار آوا، دارندگان اقامت و ویزای ایران پس از این تاریخ‌ها(۶ و اول حوت) مهلت اقامت و ویزای آن‌ها به اتمام می‌رسد نیز تحت پوشش این تصمیم قرار می‌گیرند.

سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در تهران از اين اقدام ادارات ذیربط جمهوری اسلامی ایران كه به منظور تسریع تسهیلات به اتباع  خارجی در جهت کنترل شیوع کرونا ویروس صورت گرفته، قدرداني نموده و از آن شهروندان کشور دارنده پروانه اقامت و ویزای جمهوری اسلامی ایران، خواسته از حضور در ارگان‌های مربوط ایران اجتناب ورزند.

منبع: https://www.avapress.com/fa/news/205285/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C