اصفه استانکزی نماینده رسمی پروگرام spp دانشجویان افغانستانی در ایران گفت: مراسم تقدیر از دانشجویان افغانستانی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران در دانشگاه ولی عصر رفسنجان توسط پروگرام spp صورت گرفت. وی اظهار داشت: این مراسم با حضور ریس دانشگاه ولی عصر ،سایر مسئولین دانشگاه،اساتید و دانشجویان افغانستانی شهرستان رفسنجان برگزار گردید. استانکزی همچنین […]

اصفه استانکزی نماینده رسمی پروگرام spp دانشجویان افغانستانی در ایران گفت: مراسم تقدیر از دانشجویان افغانستانی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران در دانشگاه ولی عصر رفسنجان توسط پروگرام spp صورت گرفت.

وی اظهار داشت: این مراسم با حضور ریس دانشگاه ولی عصر ،سایر مسئولین دانشگاه،اساتید و دانشجویان افغانستانی شهرستان رفسنجان برگزار گردید.

استانکزی همچنین بیان کرد: پروگرام spp فعالیت های در جهت ارتقا اموزشی دانشجویان افغانستانی دارد و یکی از اهداف ما این است تا هیچ دانشجویی بنا به فقر اقتصادی از تحصیلات باز نماند.

در این مراسم از کادر اجرایی دانشجویی همایش ایران و افغانستان تقدیر صورت گرفت و همچنین از رییس دانشگاه ولی عصر رفسنجان به عنوان حامی همکار در گسترش روابط آموزش عالی ایران و افغانستان توسط دانشجویان افغانستانی و پروگرام spp با اهدای تندیس سپاس گزاری صورت گرفت.