به همت مهاجرین افغانستانی، کارگاه تولیدی مانتو به تولید ماسک قابل شستشو و لباس‌های ایزوله و گان بیمارستان‌ها در اصفهان تغییر کاربری داد. این پایگاه با رعایت نکات بهداشتی، تا قریب به ده هزار ماسک رایگان و نیم بها تولید کرده است. 📩 پیام دریافتی از مردم: «هرچند مهاجرین افغانستانی در ایران با توجه به […]

به همت مهاجرین افغانستانی، کارگاه تولیدی مانتو به تولید ماسک قابل شستشو و لباس‌های ایزوله و گان بیمارستان‌ها در اصفهان تغییر کاربری داد. این پایگاه با رعایت نکات بهداشتی، تا قریب به ده هزار ماسک رایگان و نیم بها تولید کرده است.

📩 پیام دریافتی از مردم:

«هرچند مهاجرین افغانستانی در ایران با توجه به میزان جمعیت خود کمتر مبتلا شده‌اند، اما به صورت شبانه روزی، بی‌نام و نشان و [بی سرزمین‌تر از باد]  کمر همت بسته‌اند تا با سلامت و سرمایه خود سپر سلامت مردم باشند. عجیب مردمی هستند در هر گوشه دنیا که باشد، برای کل مردم دنیا سلامت و سعادت آرزو می‌کنند. اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍ اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جایِعٍ اَللّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیانٍ.. »