محمد جواد #ظریف وزیر امور خارجه #ایران در توئیتر: مردم ایران قدردان پویش جهانی فزاینده رهبران دولتی و جوامع مدنی که خواهان لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا هستند، است. آمریکا (به این درخواست ها) گوش نمی کند و در برابر مبارزه جهانی در برابر کووید ۱۹ (ویروس #کرونا ) مانع تراشی می کند. تنها راه […]

محمد جواد #ظریف وزیر امور خارجه #ایران در توئیتر: مردم ایران قدردان پویش جهانی فزاینده رهبران دولتی و جوامع مدنی که خواهان لغو تحریم های غیرقانونی آمریکا هستند، است. آمریکا (به این درخواست ها) گوش نمی کند و در برابر مبارزه جهانی در برابر کووید ۱۹ (ویروس #کرونا ) مانع تراشی می کند. تنها راه حل، مخالفت با تنبیه جمعی آمریکاست. اقدامات عملی و اخلاقی ضروری است.