🔹 سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ايران گفت: به دلیل تحولات عصر ديروز در گمرک اسلام قلعه و ابونصرفراهی افغانستان، تاجران تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های تجاری در رویه های مختلف به مرزهای دوغارون و ماهیرود خودداری کنند. ديروز عصر بعد از گمرک مرزی اسلام قلعه، گمرک مرزی ابونصر فراهی هم به […]

🔹 سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ايران گفت: به دلیل تحولات عصر ديروز در گمرک اسلام قلعه و ابونصرفراهی افغانستان، تاجران تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های تجاری در رویه های مختلف به مرزهای دوغارون و ماهیرود خودداری کنند.

ديروز عصر بعد از گمرک مرزی اسلام قلعه، گمرک مرزی ابونصر فراهی هم به دست طالبان سقوط کرد.
نیروهای طالبان توانستند کنترل این دو گمرک مرزی افغانستان با ایران را در دست بگیرند
افغانستان و ایران داری ۳ گمرک مرزی هستند که هم اکنون ۲ گمرک مرزی در کنترل طالبان است.
گمرک مرزی اسلام قلعه و گمرک مرزی ابونصر فراهی ديروز عصر پنج شنبه ١٤٠٠/٤/١٧ به کنترل طالبان درآمد.