استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان تبریک باد به امید صلح و پیروزی برای ملت مظلوم افغانستان

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان
عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان تبریک باد
به امید صلح و پیروزی برای ملت مظلوم افغانستان