«اکسدوس» آخرین ساخته بهمن کیارستمی است. بعد از نمایشگاه‌های عکس و کتاب‌های فتوریاحی و گلشهر این بار، بهمن کیارستمی به سراغ ساخت یک فیلم مستند بلند در مورد مهاجران افغانستانی رفته است. کیارستمی دوربینش را کاشته در انتهایی‌ترین نقطه‌ برخورد ایرانی‌ها با دسته‌ای بزرگ از مهاجران افغانستانی: اردوگاه امام رضا (ع) در جاده خاوران تهران. […]

«اکسدوس» آخرین ساخته بهمن کیارستمی است. بعد از نمایشگاه‌های عکس و کتاب‌های فتوریاحی و گلشهر این بار، بهمن کیارستمی به سراغ ساخت یک فیلم مستند بلند در مورد مهاجران افغانستانی رفته است. کیارستمی دوربینش را کاشته در انتهایی‌ترین نقطه‌ برخورد ایرانی‌ها با دسته‌ای بزرگ از مهاجران افغانستانی: اردوگاه امام رضا (ع) در جاده خاوران تهران. جایی که تمام مهاجران بدون مدرک افغانستانی برای بازگشت به وطن به آن جا می‌روند: یک سوله بزرگ که در سال گذشته میزبان تعداد بسیار بیشتری از #مهاجران_بدون_مدرک برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان بوده.

«اکسدوس» به معانی و مفاهیم بسیاری اشاره دارد. در لغت به معنای مهاجرت گروهی است. نام کتاب دوم تورات است؛ جایی که قوم بنی اسرائیل از مصر یک مهاجرت بزرگ به صحرای سینا را شروع می‌کنند. پرده فرود و آخر در ساختار تراژدی یونانیان است و عنوان یکی از آهنگ‌های «باب مارلی» است که در پس زمینه فیلم نیز شنیده می‌شود.

 تیزر این مستند را در اینجا ببینید.