به مناسبت فرا رسیدن بیست و چهارمین سالروز شهادت اسطوره جهاد و مقاومت شهید وحدت ملی و بنیانگذار جنبش عدالت خواهی مردم افغانستان استاد مزاری

به مناسبت فرا رسیدن بیست و چهارمین سالروز شهادت اسطوره جهاد و مقاومت شهید وحدت ملی و بنیانگذار جنبش عدالت خواهی مردم افغانستان استاد مزاری