دومین کنفرانس چالش تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای با حضور روسای مجلس شش کشور ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، روسیه و چین با صدور بیانیه ای در ۲۹ بند با عنوان بیانیه تهران پایان یافت. در این بیانیه آمده است کنفرانس تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین […]

دومین کنفرانس چالش تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای با حضور روسای مجلس شش کشور ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، روسیه و چین با صدور بیانیه ای در ۲۹ بند با عنوان بیانیه تهران پایان یافت.

در این بیانیه آمده است کنفرانس تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین المللی برگزار شد.

در دیدارها به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداخته شد.

در بند دیگری از این بیانیه آمده است: اقدامات تروریستی در کشورهای عضو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را با شدیدترین لحن محکوم می کنیم. در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم و نیز حمایت از تلاش ها در این مسیر مصمم هستیم.

بند هشتم این بیانیه به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار و پنهان می پردازد و تاکید می کند: سازمان های امنیتی کشورهای عضو را برای جلوگیری و مبارزه تروریسم با تبادل اطلاعات تشویق می کنیم.

بند ۱۳ این بیانیه از ایجاد ”ابتکار کمربند و جاده” با هدف تقویت ارتباطات بین کشورها خبر می دهد و در بند بعدی نوشته شده است: تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت، گردشگری، روابط مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت ها سودمند خواهد بود.