حزب رفاه ملی افغانستان حمله ترورستی امریکا به فرودگاه بین المللی بغداد و به شهادت رساندن جنرال سرلشکر قاسم سلیمانی را محکوم می‌نماید و آنرا جنایت آشکار علیه امت اسلامی، مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی می‌داند. بدون شک اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن جنرال قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون حشد الشعبی […]

حزب رفاه ملی افغانستان حمله ترورستی امریکا به فرودگاه بین المللی بغداد و به شهادت رساندن جنرال سرلشکر قاسم سلیمانی را محکوم می‌نماید و آنرا جنایت آشکار علیه امت اسلامی، مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی می‌داند.

بدون شک اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن جنرال قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون حشد الشعبی عراق در میدان هوایی ملکی بغداد از سوی امریکا خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بارز تروریسم دولتی تلقی می‌گردد.

حزب رفاه ملی افغانستان معتقد است امریکا خود عامل بی‌ثباتی و عدم برقراری صلح در افغانستان، عراق و منطقه است. در واقع امریکا بحران را در کشورهای منطقه به ویژه افغانستان و عراق مدیریت می‌کند.

حزب رفاه ملی افغانستان یکبار دیگر خواهان خروج بی‌قید و شرط امریکا از افغانستان می‌باشد.