بسم الله الرحمن الرحیم … إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ ذُو انتِقامٍ حمله وحشیانه عناصر کوردل و نادان به محل مقدس نماز جمعه مسجد صاحب الزمان خواجه حسن شهر گردیز افغانستان که منجر به شهادت رسیدن بیش از ۳۵ نفر و مجروح و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از مومنین و سادات این منطقه گردید که […]

بسم الله الرحمن الرحیم

… إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ ذُو انتِقامٍ

حمله وحشیانه عناصر کوردل و نادان به محل مقدس نماز جمعه مسجد صاحب الزمان خواجه حسن شهر گردیز افغانستان که منجر به شهادت رسیدن بیش از ۳۵ نفر و مجروح و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از مومنین و سادات این منطقه گردید که موجب اندوه و تالم فراوانی شده و کارنامه سیاه دیگری را در پرونده جنایات ظالمین عصر کنونی درج و ثبت نمود.

حمله و کشتار مردم بی گناهی که در حال انجام یکی از با ارزش ترین فریضه های دینی خود در محل مقدس مسجد صورت گرفت قطعاً ارزشی جز زبونی و ذلت و خواری، تباهی و بطلان الهی به همراه نداشت.

قطعاً این جنایت با هدایت سازمانها و دستگاههایی صورت گرفته که تنها شرارت، فتنه انگیزی دینی و مذهبی و طمع ورزی های سیاسی و دنیایی را در دستور کار خود قرار دارند.
سادات منطقه گردیز که همواره مورد احترام همه مسلمانان افغانستان قرار داشتند این بار هدف آماج پلیدترین ظالمان زمانه قرار گرفته و به هنگام ادای نماز، در خون خود غلطیتند. لعنت خدا و فرشتگان او بر این قوم ظالم که با نام دین وقیع ترین اعمال حیوانی را مرتکب و خود را با القای دروغین، مجاهد می نمامند.

حمله به مردم مسلمان افغانستان در حین عبادت و نماز در مساجد طی ماههای گذشته در کابل، ننگرهار، غزنی، هرات، قندهار و … اجتماعات مسلمانان اهل تسنن و تشیع را تنها با یک هدف نشان گرفته اند و آن دیانت، ایمان و استقامت مردم شریف و مقاوم این کشور است.

پیکر پاک دکتر سید میرعلیشاه گردیزی از فرماندهان سلحشور و مخلص و مجاهد که سالها در برابر تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان ایستادگی کرد در کنار سایر شهدای مظلوم این جنایات دیده می شود.

او همواره در امور خیریه و کمک رسانی به مردم بی بضاعت در صف اول تلاش ها حضور فعال داشته و مدت ۴۰۰ روز به بهانه و اتهامات واهی توسط آمریکائیها در زندان گوانتانامو سخت ترین شنکنجه ها را تحمل و در نهایت با اثبات حقانیت خویش آزاد گردید.

انجمن دوستی ایران و افغانستان این جنایت و عمل مزورانه را محکوم و به ملت عزیز و پاک و شریف افغانستان تسلیت می گوید و برای عاملان این جنایت آرزوی تفاص در دنیا و آخرت می نماید.

انجمن دوستی ایران و افغانستان از خداوند منان پیروزی و نصرت و آبادانی و امنیت برای ملت دوست و برادر افغانستان مسئلت می نماید.