به نام خدا «…وَاللَّهُ عَزيزٌ ذُوانْتِقام»؛[…و خداوند، توانا و صاحب انتقام است…آل عمران__۴ تهاجم به دانشگاه کابل و حمله انتحاري در موسسه آموزشی کوثر دانش و به خاک و خون کشیده شدن بیش از یکصد نفر از محصلین که در حال تحصیل علم بودند، حمله به شعور ، اندیشه و آرمان های ملتی است که […]

به نام خدا
«…وَاللَّهُ عَزيزٌ ذُوانْتِقام»؛[…و خداوند، توانا و صاحب انتقام است…آل عمران__۴
تهاجم به دانشگاه کابل و حمله انتحاري در موسسه آموزشی کوثر دانش و به خاک و خون کشیده شدن بیش از یکصد نفر از محصلین که در حال تحصیل علم بودند، حمله به شعور ، اندیشه و آرمان های ملتی است که ستاره درخشان دانش و حکمت را صدها سال است در پیشانی خود داشته اند.
ملتی که در نشر علم و ادب سرآمد بوده و در به دست آوردن استقلال و غرور ملی خود هیچگاه از پای ننشسته است.
حمله به مهد علم و دانش هیچگاه نشر فکر و اندیشه و حرکت علم آموزی را متوقف نخواهد ساخت و
آینده سازان افغانستان بی‌تردید دانشگاه کابل را پرشورتر از گذشته پیش خواهند برد.
انجمن دوستی ایران و افغانستان این جنایات بی‌شرمانه را که توسط سیاه دلان سيه روي تاريخ صورت گرفته را محکوم نموده و به خانواده‌ها و بازماندگان شهدای این حادثه و نیز به ملت و دولت افغانستان تسلیت و اعلام همدردی می نماید.
امید است بارقه صلح و آرامش در افغانستان دمیده شود و از این پس شاهد بهترین ها برای ملت برادر و دوست و همسایه باشیم .
انجمن دوستی ایران و افغانستان