بورس تحصیلی پروین تسهیلات تحصیل پروین اعتصامی برای بانوان افغانستان دانشگاه گیلان برای بانوان مستعد علاقمند تحصیل در این دانشگاه تسهیلات ویژه تحصیل در نظر گرفته است. در این طرح که به نام پروین اعتصامی شاعر بلند آوازه ایرانی مزین شده است با بررسی پرونده های تحصیلی معافیت از پرداخت شهریه و یا تخفیف تا […]

بورس تحصیلی پروین تسهیلات تحصیل پروین اعتصامی برای بانوان افغانستان

دانشگاه گیلان برای بانوان مستعد علاقمند تحصیل در این دانشگاه تسهیلات ویژه تحصیل در نظر گرفته است. در این طرح که به نام پروین اعتصامی شاعر بلند آوازه ایرانی مزین شده است با بررسی پرونده های تحصیلی معافیت از پرداخت شهریه و یا تخفیف تا سقف ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.
علاقمندان می توانند با تکمیل فرم (فایل فرم) و ارسال مدارک هویتی(عکس پرسنلی و پاسپورت)و مدارک علمی (مدرک تحصیلی و ریز نمرات، رزومه و …) به ایمیل guilan.int.student@gmail .com برای استفاده از این تسهیلات تقاضا ارسال کنند. متقاضیان  لازم است عنوان ایمیل را تقاضای بورسیه پروین اعتصامی قرار دهند.