به یاد استاد محمدسرور رجایی انّاِلله وَ انّا اِلَیهِ راجعوُن استاد محمدسرور رجایی پژوهشگر ؛ قصه نویس ” و نویسندۀ ادبی و فعال افغانستانی، سحرگاه هفتمین روز از ماه مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، بر اثر عوارض ناشی از ابتال به بیماری کرونا درگذشت. او که جامۀ استادی زبان و ادبیات فارسی دری در دانشگاه هرات را […]

به یاد استاد محمدسرور رجایی
انّاِلله وَ انّا اِلَیهِ راجعوُن
استاد محمدسرور رجایی پژوهشگر ؛ قصه نویس ” و نویسندۀ ادبی و فعال افغانستانی، سحرگاه هفتمین روز از ماه مرداد
۱۴۰۰ خورشیدی، بر اثر عوارض ناشی از ابتال به بیماری کرونا درگذشت.
او که جامۀ استادی زبان و ادبیات فارسی دری در دانشگاه هرات را بر تن داشت، سالهای اخیر
عمر با برکت خود را صرف جمع آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهیدان ایرانی حاضر در جهاد
افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس ایران کرد.
این استاد گرانمایه و پرتلاش، دبیری چند دوره جشنواره »قند پارسی«، جشنواره خانه ادبیات
افغانستان را نیز در کارنامه خود داشت، و انتشار مجله باغ ویژه کودکان افغانستانی نیز از دیگر
فعالیتهای وی در این سالها بود.
از مرحوم رجایی دهها مقاله، یادداشت و گزارش دربارۀ روابط فرهنگی
ایران و افغانستان به یادگار مانده است
از دیگر ویژگی های منحصر بفرد و ممتاز آن مرحوم تلاش بی وقفه در کار ؛ صداقت در کلام ، حمایت جانانه از هویت فرهنگی ملت افغانستان ، باورداشتن به ارزشهای فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان ، مقاومت در برابر سختی ها و فشارهای زندگی در مهاجرت بشمار میآید حقیقتا خلا حضور آن عزیز هیچگاه جبران نخواهد شد
انجمن دوستی ایران و افغانستان مراتب تاثر و تسلیت خود را به مناسبت درگذشت آن استاد ارزشمند
اعلام می دارد و برای بازماندگان آن عزیز، و همچنین جامعۀ علمی و ادبی ایران و افغانستان ، آرزوی اجر و صبر از
درگاه خداوند رحمان دارد.
رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان