مقام های امنیتی ولایت فراه از بمباران منازل مسکونی در این ولایت خبر میدهند. نیروهای هوایی امریکا، خانه های مسکونی را در مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه بمباران کردند که در نتیجه این حمله ها شماری از باشنده گان این ولایت کشته و زخمی شدند. در همین حال حامد کرزی رییس جمهورپیشین افغانستان که یکی […]

مقام های امنیتی ولایت فراه از بمباران منازل مسکونی در این ولایت خبر میدهند. نیروهای هوایی امریکا، خانه های مسکونی را در مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه بمباران کردند که در نتیجه این حمله ها شماری از باشنده گان این ولایت کشته و زخمی شدند.

در همین حال حامد کرزی رییس جمهورپیشین افغانستان که یکی از منتقدان سر سخت حمله های هوایی در کشور پنداشته می شود بار دیگر نکوهش این حمله های نظامیان امریکایی از حکومت وحدت ملی در افغانستان و همچنان نیروهای امریکایی مستقر در این ولایت خواست تا بلافاصله سیاست دوگانه و متناقض با کوششها برای صلح را متوقف سازند.