معاون مركز مطالعات فرهنگی بين‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برپایی نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان درمزار شریف با حضور ۳۰ ناشر ایرانی و ۱۱ ناشر افغانستانی خبر داد. وی افزود: این نمایشگاه با شعار «امید، شاید در صفحه بعدی باشد، کتاب را نبندیم…» در مزارشریف بر‌ پا شده‌است و ٧٠٠٠ عنوان كتاب، از […]

معاون مركز مطالعات فرهنگی بين‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برپایی نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان درمزار شریف با حضور ۳۰ ناشر ایرانی و ۱۱ ناشر افغانستانی خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه با شعار «امید، شاید در صفحه بعدی باشد، کتاب را نبندیم…» در مزارشریف بر‌ پا شده‌است و ٧٠٠٠ عنوان كتاب، از سوی ۳۰ ناشر ایرانی و ۱۱ ناشر افغانستانی در ورزشگاه امام خمینی(ره) عرضه می‌شود.

تهميدات امنيتی برای برگزاری این نمایشگاه ۸ روزه پیش‌بینی شده‌ و مراسم افتتاحیه به یاد دانشجويان شهيد دانشگاه كابل، دقیقا یک‌ماه بعد از حمله تروریستی داعش آغاز شد.