محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، معاون مشاور امنیت ملی هند در کابل، مرکز کشور دیدار کرده‌است. مشاور امنیت ملی رییس جمهور در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که یک هیئت بلند رتبۀ دولتی هند به رهبری راجندر کنها، معاون مشاور امنیت ملی به کابل آمده‌است. آقای اتمر هم‌چنان افزوده که با معاون مشارو امینت ملی […]

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، معاون مشاور امنیت ملی هند در کابل، مرکز کشور دیدار کرده‌است.

مشاور امنیت ملی رییس جمهور در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که یک هیئت بلند رتبۀ دولتی هند به رهبری راجندر کنها، معاون مشاور امنیت ملی به کابل آمده‌است.

آقای اتمر هم‌چنان افزوده که با معاون مشارو امینت ملی هند، کمیتۀ مشترک امنیتی میان افغانستان و هند برگزار نموده‌‎است.

از سوی‌ هم، معاون مشاور امنیت ملی هند در صحبت با آقای اتمر تعهد کرده که کشورش در راستای مبارزه با هراس‌افگنی و صلح منطقه‌یی با افغانستان کمک می‌نماید.

اطلاعات بیش‌تر از دیدار هردو طرف تا هنوز در دست‌رس نیست.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی یک هیئت بلند رتبه از دولت افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور به پاکستان سفر کرده بود.

در آن دیدار، هردو کشور توافق کردند که گام‌های عملی را در بخش پلان عمل که دربرگیرندۀ رسیدن هردو کشور به صلح است، بردارند.

مقام‌های افغان گفته‌اند که برای رسیدن به این هدف شان، به زودی فرمان‌ده ارتش پاکستان به کابل سفر خواهد کرد.