انجمن دوستی ایران و افغانستان به همت موسسه فرهنگی هنری انار سرخ نشستی تحت عنوان افغانستان از لنز دوربین برگزار نمود. این نشست در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور آقایان محمد آغاذکی و موسی اکبری در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد. طی این برنامه مخاطبین با زمینه های مختلفی چون جریان زندگی […]

انجمن دوستی ایران و افغانستان به همت موسسه فرهنگی هنری انار سرخ نشستی تحت عنوان افغانستان از لنز دوربین برگزار نمود. این نشست در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور آقایان محمد آغاذکی و موسی اکبری در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد. طی این برنامه مخاطبین با زمینه های مختلفی چون جریان زندگی مردم افغانستان؛ جاذبه های گردشگری؛ بناهای تاریخی؛ آرامگاه مشاهیر؛‌ صنایع دستی و غذایی افغانستان آشنا شدند.

در قسمت پایانی برنامه شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح نمودند.

این جلسه با استقبال زیادی از مخاطبین افغانستانی و ایرانی همراه بود.