همزمان با روز ملی مهارت و کارآفرینی دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ویژه مهاجرین افغانی مقیم جمهوری اسلامی ایران به همت انجمن دوستی ایران و افغانستان و با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن افتتاح شد. در این دوره آموزشی که به صورت رایگان برای حدود […]

همزمان با روز ملی مهارت و کارآفرینی دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ویژه مهاجرین افغانی مقیم جمهوری اسلامی ایران به همت انجمن دوستی ایران و افغانستان و با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن افتتاح شد. در این دوره آموزشی که به صورت رایگان برای حدود پانصد هنرجوی افغانی در شهرهای تهران و مشهد برگزار خواهد شد، هنرجویان به صورت نظری و عملی با مهارت های مربوط به تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آشنا شده و در پایان دوره نیز گواهی معتبر گذراندن این دوره آموزشی را از وزارت صنایع و معادن دریافت خواهند کرد. این دوره آموزشی در راستای اهداف فرهنگی و آموزشی انجمن دوستی ایران و افغانستان و به منظور ارتقاء مهارت های فنی و کاربردی مهاجرین افغانی مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. شایان ذکر است علاقه مندان به حضور در این دوره آموزشی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن دوستی ایران و افغانستان نسبت به تکمیل فرم و ثبت نام اقدام نمایند.