رئیس جمهور غنی می‌گوید که صلح آمدنی است، زیرا هیچ دلیلی برای ادامه‌ی جنگ در افغانستان باقی نمانده است. محمد اشرف غنی، روز پنج‌شنبه(۹دلو) در مراسم گرامی داشت از روز سرباز گفت که با خون و مقام نیروهای امنیتی در هیچ شرایطی معامله نمی‌شود و هیچ توافقی نمی‌تواند دستاوردهای نیروهای امنیتی افغانستان را متاثر سازد. […]

رئیس جمهور غنی می‌گوید که صلح آمدنی است، زیرا هیچ دلیلی برای ادامه‌ی جنگ در افغانستان باقی نمانده است. محمد اشرف غنی، روز پنج‌شنبه(۹دلو) در مراسم گرامی داشت از روز سرباز گفت که با خون و مقام نیروهای امنیتی در هیچ شرایطی معامله نمی‌شود و هیچ توافقی نمی‌تواند دستاوردهای نیروهای امنیتی افغانستان را متاثر سازد.

آقای غنی گفت:” هر کس که خیال نابودی و انحلال نیروهای ما را داشته باشد از افغانستان نیست. هیچ توافقات سیاسی نمی‌تواند قربانی‌های نیروهای امنیتی را زیر سوال ببرد. به شایعات توجه نکنید، شایعات ما را تضعیف نمی‌تواند. ما هر روز تلاش می‌کنیم که نیروهای خود را تقویت کنیم، زیرا آینده نیروهای امنیتی افغانستان قابل معامله نیست.”

او هم‌چنان به تمام نیروهای امنیتی افغانستان دستور داد که برای دفع حمله‌های احتمالی آماده‌گی کامل داشته باشند و نیز برای حمله‌های بهاری با هراس‌افگنان آماده‌گی بگیرند.

رئیس جمهور غنی در بخش دیگر از صحبت‌های امروز خود ضمن این که از طالبان خواست که با حکومت افغانستان به گونه‌ای مستقیم گفت‌و گو کنند، تاکید کرد:”طالبان یک دلیل واضح ارائه کنند که چرا در افغانستان می‌جنگند؟ اگر دفتر می‌خواهند، برای‌شان دفتر می‌دهیم و اگر آزادی زندانیان می‌خواهند، بیایند گفت‌وگو کنیم. بدون امضای ما از لیست سیاه سازمان مللل بیرون شده نمی‌توانند.”

به باور آقای غنی جنگ نیروهای امنیتی افغانستان در مقابل طالبان مشروع است، زیرا این جنگ دفاع از جان و عزت مردم این کشور است. او هم‌چنان در این مراسم اطمنان داد که به خانواده‌های تمام شهدای نیروهای امنیتی افغانستان رسیدگی لازم خواهد شد.

از سوی هم‌ داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت در این مراسم گفت که صلح آمدنی است و در نهایت به جنگ پایان داده می‌شود، اما به گفتۀ او صلح زمانی به نتیجه می‌رسد که مردم و دولت افغانستان در آن شریک باشند.

به گفته‌ای آقای عبدالله :”حالی که فرصت پیدا شده، از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنیم. اما واضح است که صلح وقتی به نتیجه می‌رسد که دولت و مردم افغانستان در آن شریک باشند. کارهای مقدماتی که صورت می‌گیرد و در جریان است، ضرورت این مسیر است که باید انجام شود.”

رئیس اجرایی حکومت نیز  اطمنان داد که نگرانی‌های نیروهای امنیتی را جدی می‌گیرد و اگر صلح هم بیاید، نتیجه قربانی‌های نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی نیز قدرت مند تر از گذشته سر جای شان برای حفظ جان مردم و وقار افغانستان باقی خواهد ماند.

این همه درحالی است که گفت‌وگوهای صلح از چند ماه به این سو به گونه‌ای جدی از سوی حکومت افغانستان، امریکا و کشورهای منطقه دنبال می‌شود. طالبان تاکنون پنج بار با نمایندگان امریکا و یک بار نیز با شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان دیدار  و گفت‌وگو کرده اند. همین اکنون نیز طالبان با نمایندگان امریکا در قطر سرگرم مذاکره هستند.