«ملا عبدالشکور بریالی»، معاون فرماندهی سپاه ۲۰۷ الفاروق، با همراهی برخی از فرماندهان تیپ مرزی و یک تیم کارشناسی جهت بررسی و برآورد آماری پاسگاه‌ها از گروهان بخش سوم و چهارم مرزی که شامل نقاط مرزی ولایت «فراه» و بخشی از ولایت «هرات» میباشد، بازدید کردند و برنامه بازسازی پاسگاه‌های این مناطق پس از برآورد […]

«ملا عبدالشکور بریالی»، معاون فرماندهی سپاه ۲۰۷ الفاروق، با همراهی برخی از فرماندهان تیپ مرزی و یک تیم کارشناسی جهت بررسی و برآورد آماری پاسگاه‌ها از گروهان بخش سوم و چهارم مرزی که شامل نقاط مرزی ولایت «فراه» و بخشی از ولایت «هرات» میباشد، بازدید کردند و برنامه بازسازی پاسگاه‌های این مناطق پس از برآورد کارشناسانه در دستور اقدام قرار گرفت.

روند بازسازی این بخش‌ها، شامل ده‌ها پاسگاه در امتداد چند صدکیلومتری خط مرزی می‌باشد که از گردان «کلاته نظر» هرات آغاز و تا گردان‌های «پشمکی» و «تپه خواهران» ولایت فراه ادامه دارد.

بخش اول و دوم نقاط مرزی ایران و افغانستان، از «دهانه ذوالفقار» (مرز مشترک افغانستان، ایران و ترکمنستان) تا «کلاته نظر» شهرستان «شیندند» هرات، پس از بررسی و برآورد هزینه پیش‌تر بازسازی شده است و اکنون در تمام این نقاط، نیروهای مرزی حضور فعال دارند.

کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، به تازگی با تأکید بر اینکه مرزهای ما با افغانستان پرتراکم و از نوع مرزهای تجاری می‌باشد، گفته بود: «طالبانی که حاکم شده است هنوز در پاسگاه‌ها نیروی کافی  ندارد، لباس‌های متحدالشکل ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران یک طرفه در این مرزها امنیت برقرار کند مسئله‌ای نیست، ما باید این کار را انجام دهیم، ما همچنین چندین سال تأمین امنیت مرز مشترک ایران و عراق را یک طرفه به عهده گرفتیم تا اینکه امروز به طور مشترک کار می‌کنیم».

وی با اشاره به درگیری‌ و مناقاقشات مرزی اخیر میان مرزبانان ایران و دولت موقت طالبان آن را ناشی از «شرارت‌های امریکا» دانسته و  گفته بود: «اگر ایران با دولت موقت طالبان همکاری نکند، تهدیدهای امنیتی در مرزهای دو کشور افزایش پیدا کرده و سیل پناهندگان افغان به سوی ایران سرازیر خواهد شد».