کانون ادبیات شرق  با همکاری خانه گفتمان شهر و مجله بخارا برگزار میکند: بازخوانی و نقد رمان نقره دختر دریای کابل و نگاهی به کارنامه ادبی دکتر حمیرا قادری با حضور: علی دهباشی؛  شهلا آبنوس؛ علی صارمیان (آستانه)؛ فرحناز باور جمعه ۲۹ آذرماه (قوس) ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ میدان فلسطین، ابتدای طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، […]

کانون ادبیات شرق  با همکاری خانه گفتمان شهر و مجله بخارا برگزار میکند:

بازخوانی و نقد رمان نقره دختر دریای کابل و نگاهی به کارنامه ادبی دکتر حمیرا قادری با حضور: علی دهباشی؛  شهلا آبنوس؛ علی صارمیان (آستانه)؛ فرحناز باور

جمعه ۲۹ آذرماه (قوس) ۱۳۹۸
ساعت ۱۴ الی ۱۷

میدان فلسطین، ابتدای طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر (وارطان)