فضل هادی مسلم یار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: این دو کشور گفت و گوهای کارشناسی خود در این خصوص را در قالب پنج کمیته سیاسی و امنیتی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، آب و محیط زیست و مهاجران انجام می‌دهند. وی با اشاره به سفر دو روزه خود به […]

فضل هادی مسلم یار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: این دو کشور گفت و گوهای کارشناسی خود در این خصوص را در قالب پنج کمیته سیاسی و امنیتی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، آب و محیط زیست و مهاجران انجام می‌دهند.

وی با اشاره به سفر دو روزه خود به تهران و دیدار با مقامات ارشد ایرانی افزود: ایران و افغانستان در ابعاد مختلف رابطه خوبی با یکدیگر دارند و طی دو روز سفر من به تهران نشست های خوبی برای ایجاد روابط مستحکم تر پارلمانی، دیپلماتیک و سیاسی بین ایران و افغانستان برگزار شد.

او ادامه داد: افغانستان و ایران دو همسایه برادر هستند که بدون شک در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر روابط دارند و  در همین راستا کمیته های پنجگانه میان افغانستان و ایران در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی و امنیتی تشکیل شده است.

رئیس مجلس سنای افغانستان امروز در راس هیاتی وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شد و مورد استقبال معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی قرار گرفت.

مسلم‌یار که از شنبه ۱۲ مردادماه وارد تهران شده است طی دو روز گذشته با جمعی از مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری های پارلمانی دو کشور تبادل نظر کرده است.