🔹در پی دستور رئیس جمهور ایران در خصوص پیگیری مساله حقآبه جمهوری اسلامی ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان مکالمه تلفنی داشت. وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت: اگر مسئله حق‌آبه ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل […]

🔹در پی دستور رئیس جمهور ایران در خصوص پیگیری مساله حقآبه جمهوری اسلامی ایران، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با ملامتقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان مکالمه تلفنی داشت.

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت: اگر مسئله حق‌آبه ایران از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه‌های همکاری دو کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد.

🔹بزودی هیات عالی‌رتبه‌ای از وزارت نیروی ایران برای بررسی و رفع موانع موجود و رایزنی با مقامات افغانستان در مورد حقآبه عازم این کشور می‌شود.

🔹سرپرست وزارت خارجه افغانستان با استقبال از سفر هیات وزارت نیروی ایران گفته است: ما نسبت به حقآبه ایران متعهد هستیم.