حوالی ساعت ۴:۰۰ عصر امروز یک عامل انتحاری مواد انفجاری خود را در یک مرکز آموزشی خصوصی در غرب شهر کابل منفجر کرد. یک حمله کننده انتحاری وارد یک مرکز آموزشی به نام موعود در دشت برچی کابل شده و صدای تیراندازی به گوش رسیده است. این مرکز آموزشی، یک مرکز آمادگی امتحان کنکور است […]

حوالی ساعت ۴:۰۰ عصر امروز یک عامل انتحاری مواد انفجاری خود را در یک مرکز آموزشی خصوصی در غرب شهر کابل منفجر کرد. یک حمله کننده انتحاری وارد یک مرکز آموزشی به نام موعود در دشت برچی کابل شده و صدای تیراندازی به گوش رسیده است.

این مرکز آموزشی، یک مرکز آمادگی امتحان کنکور است و سال قبل، نفر کنکور افغانستان، از همین مرکز آموزشی بوده است.

به گزارش وزارت بهداشت افغانستان تاکنون ۲۵ کشته ۳۵ زخمی ناشی از حمله انتحاری امروز به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است