اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب، با تیم ۲۱ نفری بانوان متشبث از شرکتهای صنایع دستی ترکمنی، زعفران، میوه جات خشک، تولیدی های لباس و جواهرات به جهت بازاریابی و بازدید از حوزه های اقتصادی بانوان ولایت خراسان رضوی به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. به گزارش آوا، در این […]

اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب، با تیم ۲۱ نفری بانوان متشبث از شرکتهای صنایع دستی ترکمنی، زعفران، میوه جات خشک، تولیدی های لباس و جواهرات به جهت بازاریابی و بازدید از حوزه های اقتصادی بانوان ولایت خراسان رضوی به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند.

به گزارش آوا، در این سفر “مریم جامی الاحمدی” مسؤول اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب، معاون مالی اداری اتاق، معاون دادخواهی اتاق با تیم همراه، به دعوت دفتر نمایشگاه بین المللی افغانستان با مدیریت آقای سیادت و نماینده ریاست صنعت و تجارت محمد شفیع راحم و بانوان متشبث از ۸ شرکت که غرفه اخذ نموده بودند حضور داشتند.

در این سفر تفاهم نامه ای چند ماده ای ترتیب داده شد که از جمله به ایجاد کمیته مشترک همکاری های اقتصادی با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه و تقویت مسائل اقتصادی بانوان فعال اقتصادی در هر دو ولایت مذکور، اشاره شد.

در این کمیته با هدف بررسی امکانات و فرصت های موجود در ولایت هرات و خراسان رضوی جهت بهره برداری در مسیر توانمند سازی و همکاری های مشترک بانوان فعال اقتصادی در دو ولایت در ۳ مرحله طرح ریزی شد.