سال ۱۳۹۶ از دید آگاهان اقتصادی سال خوبی نبود. به گفته‌ی این آگاهان، در این سال پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌ی شاخص‌های رفاهی و تغییر در زندگی مردم از نگاه اقتصادی و اجتماعی انجام نشده است. محمدشبیر بشیری، آگاه اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید، در سال ۱۳۹۶ توان خرید مردم پایین آمد و میزان بی‌کاری نیز کاهش […]

سال ۱۳۹۶ از دید آگاهان اقتصادی سال خوبی نبود. به گفته‌ی این آگاهان، در این سال پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌ی شاخص‌های رفاهی و تغییر در زندگی مردم از نگاه اقتصادی و اجتماعی انجام نشده است. محمدشبیر بشیری، آگاه اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید، در سال ۱۳۹۶ توان خرید مردم پایین آمد و میزان بی‌کاری نیز کاهش […]

سال ۱۳۹۶ از دید آگاهان اقتصادی سال خوبی نبود. به گفته‌ی این آگاهان، در این سال پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌ی شاخص‌های رفاهی و تغییر در زندگی مردم از نگاه اقتصادی و اجتماعی انجام نشده است.

محمدشبیر بشیری، آگاه اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید، در سال ۱۳۹۶ توان خرید مردم پایین آمد و میزان بی‌کاری نیز کاهش نیافته است.

آذرخش حافظی، دیگر آگاه اقتصادی، وضعیت و رشد اقتصادی کشور را وابسته به تأمین امنیت و ثبات می‌داند. آقای حافظی می‌گوید، ۱۳۹۶ رشد اقتصادی کشور متناسب با رشد جمعیت نبوده است.

اما مسؤولان اداره‌ی مرکزی احصاییه از افزایش تولیدات ناخالص داخلی در نُه‌ ماه نخست سال ۱۳۹۶ سخن می‌گویند. آنان می‌گویند، ام‌سال بخش کشاورزی تا اندازه‌یی رشد بیشتر داشته که به‌شمول کوکنار سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به ۳۲٫۴ درصد می‌رسد، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصد و سهم خدمات به ۴۹ درصد

حسیب‌الله موحد، معاون اداره‌ی مرکزی احصاییه می‌گوید که بخش صادرات و واردات نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته و کسر بلانس تجارت نیز از ۹۰ درصد به ۸۸٫۶ درصد کاهش یافته است. معاون اداره‌ی مرکزی احصاییه میگوید، بر بنیاد افزایش تولیدات ناخالص داخلی، توقع می‌رود رشد اقتصادی افغانستان در این سال به ۲٫۳ درصد برسد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت نیز می‌گوید که افغانستان در سال ۱۳۹۶ در بخش‌های بازرگانی، اقتصادی و ترانزیتی دستاوردهای خوبی داشته است. به گفته‌ی قوقندی، سرمایه‌گذاری در سالی که گذشت به ۵۰۰ میلیون دالر می‌رسد که رقم قابل توجهی‌ست.

مسؤولان اداره‌ی مرکزی احصاییه می‌گویند، در برخی حالات امکان دارد مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در مجموع وضعیت اقتصادی کشور رشد اقتصادی بالاتر از رشد جمعیت را نشان می‌دهد. به گفته‌ی آنان، هر زمانی که رشد اقتصادی بالاتر از رشد جمعیت باشد به این معناست که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است.

آغاز کار عملی پروژه‌ی انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان به هند (تاپی) در هرات، گشایش دهلیزهای حمل‌ونقل هوایی افغانستان با دو شهر هند و هم‌چنان شهر آلماتای قزاقستان و امضای پیمان تولید و خریداری برق از بخش دوم بند برق کجکی با یک شرکت ترکی، طرح‌های بزرگ اقتصادی‌اند که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی در افغانستان جامه‌ی عمل پوشید.