«کنفرانس توسعه و هماهنگی امور تعلیمات خاص و فراگیر» امروز از سوی وزارت معارف و حقوق بشر در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد دیتابیس برای کودکان محروم از آموزش و پرورش خوانده شده است. بر اساس آماری که محمدعلی محبتی، رئیس عمومی حمایت از حقوق معلولین کمیسیون حقوق بشر در این […]

«کنفرانس توسعه و هماهنگی امور تعلیمات خاص و فراگیر» امروز از سوی وزارت معارف و حقوق بشر در کابل برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد دیتابیس برای کودکان محروم از آموزش و پرورش خوانده شده است.

بر اساس آماری که محمدعلی محبتی، رئیس عمومی حمایت از حقوق معلولین کمیسیون حقوق بشر در این کنفرانس ارائه کرد، از میان ۲٫۷ درصد نفوس معلول کشور، ۱۹۶ هزار تن آن کودکان‌اند و از این میان، تنها ۳۷۹۰ تن آن‌ها از حق آموزش‌های خاص و فراگیر برخوردارند.

اما نظر به آمار وزارت معارف، در حال حاضر ۴ هزار و ۳۰۷ کودک معیوب در مکتب‌های کشور مشغول آموزش و پرورش‌اند که ۱۵۴۹ تن آن‌ها دختر و ۲۷۵۸ تن دیگرشان پسرند.

افزون بر این، تورپیکی مومند، رئیس تدریسات اساسی و ثانوی وزارت معارف می‌گوید که در مجموع نزدیک به ۳٫۷ میلیون کودک شامل کودکان معلول و معیوب در کشور از آموزش و پرورش محروم‌اند، اما برای این‌که این کودکان از حق تحصیل برخوردار شوند باید دیتابیس‌شان ترتیب شود و این کار پیش از همه مسئولیت وزارت معارف است.