رسانه های اوزبیکستانی نگاشته اند که نخستین نشست وزیران خارجه هند با کشورهای آسیای میانه با اشتراک وزیر خارجه افغانستان در سمرقند یکی از شهرهای اوزبیکستان در ۲۲ و ۲۳ جدی برگزار خواهد شد. در این نشست عبدالعزیز کریموف، وزیر خارجه اوزبیکستان، سوشما سواراج وزیر خارجه هند،‌چنگیزحیدربکوف وزیرخارجه قرغیزستان، سراج الدین مخردین وزیر خارجه تاجیکستان […]

رسانه های اوزبیکستانی نگاشته اند که نخستین نشست وزیران خارجه هند با کشورهای آسیای میانه با اشتراک وزیر خارجه افغانستان در سمرقند یکی از شهرهای اوزبیکستان در ۲۲ و ۲۳ جدی برگزار خواهد شد.

در این نشست عبدالعزیز کریموف، وزیر خارجه اوزبیکستان، سوشما سواراج وزیر خارجه هند،‌چنگیزحیدربکوف وزیرخارجه قرغیزستان، سراج الدین مخردین وزیر خارجه تاجیکستان ، رشید میردوف وزیرخارجه ترکمنستان و مختار تلیبردی معاون وزیر خارجه قزاخستان اشتراک خواهند کرد.

خبرگزاری ترند نگاشته است که صلاح الدین ربانی نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد.

مقام های افغانستان نیز امروز به همین منظور به تاشکند سفر داشتند.

این خبرگزاری افزوده است که اشتراک کننده گان این نشست در مورد همکاری های شان بخاطر رشد بازرگانی، توسعه حمل و نقل و تدارکات، جذب سرمایه گذاری و فن آوری در بخش های کلیدی صنعت، انرژی، فنآوری معلوماتی، داروسازی و پزشکی، زراعت، ‌هماهنگی های فرهنگی، سیاحت، ساینس و آموزش و پرورش بحث و گفتگو خواهند کرد.